Autentiseringsalternativ

Spara aldrig referenser i klartext.

Autentisering genom JWT

Du måste autentisera dig när du interagerar med vårt API. Alla Open API-förfrågningar använder Bearer-autentisering med JSON Web Tokens (se RFC 7519).

Klienten måste ställa in Auktoriseringshuvudet till ‘Bearer <token>’.

Token är personlig och unik för varje användare och en specifik domän, enligt vad som indikeras vid skapandet.

 

Autentisering genom grundläggande autentisering

Vi rekommenderar JWT-tokens för autentisering, men vi stöder också BasicAuth. Se RFC 7617. När en administratör eller tredjepartsapplikation behöver dina Ping-uppgifter kan tillhandahållande av en JWT användas som ett säkrare alternativ.


Exempel:

A request to this endpoint with the HTTP header ‘Authorization: Bearer <json.web.token>’ will authenticate the request to ‘/calls’ for the user.
A request to “/auth/login” with the HTTP header ‘Authorization: Basic MDEyMzQ1Njc4OnZlcnlzZWNyZXQ=’ will make the user with the username “012345678” and the password “verysecret” login, and return a cookie for future Authentication.

 

Exempel:

https://admin.pingaway.se/api/extensions/

Retrieve information about all available extension.

https://admin.pingaway.se/api/extensions/me

Retrieve the currently authenticated user’s extension.

https://admin.pingaway.se/api/extensions/08123456

Retrieve the extension for 08123456.

Beskrivning

name: Användarnamn
email: E-post adress
extension: Användarens anknytning
Profile: Användarbeskrivning. Null om beskrivning saknas
available: Om kontakten är tillgänglig eller ej
until: Den aktuella profilens sluttid. Kommer att vara 0000-00-00 00:00:00 om ingen sluttid är definierad
message: Om kontakten har någon tilläggsinformation för hänvisning
calls: En lista över pågående samtal för anknytningen
callerid: Uppringarens ID för den andra änden
linestatus: Status för anknytningslinjen. Kan vara up/down/ringing
direction: Riktningen för samtalet. Kan vara out/in/unknown
keyWords: Lista med sökord för användaren