METODER FÖR HANTERING AV KONTAKTKATALOG

Hämta: https://admin.pingaway.se/api/extensions/{extension}

Parameter:

Extension: Hämta endast information om ett enstaka tillägg. Svaret kommer bara att innehålla ett enda tilläggsobjekt, det vill säga inte en lista som innehåller ett enda objekt. Ange ett verkligt anknytningsnummer, eller använd mig för den aktuella autentiserade användarens anknytning.

Valfritt om det utelämnas kommer alla tillgängliga tillägg att returneras.


[

  {

    “extension”: “08010203”,

    “name”: “Anna Andersson”,

    “email”: “anna.andersson@mail.se”,

    “mobile”: “0729913232”,

    “profile”: {

      “available”: true,

      “name”: “Tillgänglig”,

      “until”: “0000-00-00 00:00:00”,

      “message”: null

    },

    “calls”: [

      {

        “callerid”: “0701231234”,

        “direction”: “in”,

        “linestatus”: “up”

      }

    ],

    “keyWords”: [

      “support”,

      “stockholm”

    ]

  },

  {

    “extension”: “08040506”,

    “name”: “Bengt Bengtsson”,

    “email”: “bengt.bengtsson@mail.se”,

    “mobile”: “0733313232”,

    “profile”: {

      “available”: false,

      “name”: “Semester”,

      “until”: “2015-03-14 09:26:53”,

      “message”: “Svarar på mail en gång i veckan”

    },

    “calls”: [],

    “keyWords”: [

      “business”,

      “malmö”

    ]

  },

  {

    “extension”: “08040506”,

    “name”: “Konferensrum A”,

    “email”: “”,

    “mobile”: “”,

    “profile”: null,

    “calls”: [],

    “keyWords”: []

  }

]

Exempel:

https://admin.pingaway.se/api/extensions/

Retrieve information about all available extension.

https://admin.pingaway.se/api/extensions/me

Retrieve the currently authenticated user’s extension.

https://admin.pingaway.se/api/extensions/08123456

Retrieve the extension for 08123456.

Beskrivning

name: Användarnamn
email: E-post adress
extension: Användarens anknytning
Profile: Användarbeskrivning. Null om beskrivning saknas
available: Om kontakten är tillgänglig eller ej
until: Den aktuella profilens sluttid. Kommer att vara 0000-00-00 00:00:00 om ingen sluttid är definierad
message: Om kontakten har någon tilläggsinformation för hänvisning
calls: En lista över pågående samtal för anknytningen
callerid: Uppringarens ID för den andra änden
linestatus: Status för anknytningslinjen. Kan vara up/down/ringing
direction: Riktningen för samtalet. Kan vara out/in/unknown
keyWords: Lista med sökord för användaren