FAQ

Hur vidarekopplar jag samtal i en Profil?

I Pingaway appen går du till inställningar – Profiler för att ställa in önskade utfall.

För att vidarekoppla nummer väljer du

1. Välj vilken Profil det skall gälla

2. Inkommande Samtal – Samtal till Fastnummer

3. Samtal till Mobilnummer välj Hanteras Som Samtal Till Fastnummer

4. Välj Hänvisning om du vill spela upp ett meddelande. Välj ett ljud i listan.

5. Gå till Vid Ej Svar eller Upptaget.

6. Välj vidarekoppla Till Nummer

7. Välj bland kollegor och svarsgrupper

8. Under tidsfördröjning väljer du om det skall ringa några sekunder hos dig först eller om det skall kopplas direkt. Skall det kopplas direkt väljer du Ingen Fördröjning

Vill du få tips och hjälp med hur du kan jobba med profiler finns vi tillgängliga på Kundservice.

Kontakt