FAQ

VOIP

VOIP= Voice over Internet Protocol. Samtalet sker över internet. Befinner man sig utomlands och har Wi-Fi blir samtalstaxan densamma som om man befann sig i Sverige.

För aktivera VOIP i Pingaway App.

1. Inställningar
2. Allmänt
3. Uppringningsmetod

Du kan även ringa med Wi-Fi samtal.

 

Har ni licensern Mobile 1 Gb ingår 3000 externa samtalsminuter.

Need a helping hand?

Tveka inte att kontakta oss

Kontakt