METODER FÖR ATT HÄMTA INSPELADE SAMTAL

Hämta: https://admin.pingaway.se/api/recordings/{recordingId}

Hämta en enda mp3-fil av en inspelning som identifieras av recordingId. OBS: att skapa en ljudfil kan ta lite tid efter samtalet även om den redan har fått ett id och kan resultera i fel


“länk till MP3 fil”

}

Parameter

Recordingid: Id som unikt identifierar ett inspelat samtal, som finns i samtalshistoriken