METODER FÖR ATT AVSLUTA SAMTAL FÖR EN ANVÄNDARE

POST https://admin.pingaway.se/api/hangup

Avsluta ett pågående samtal för den inloggade användaren


{

  “200 OK”

}

Exempel:

https://admin.pingaway.se/api/hangup

If a call is currently ongoing for the logged in user that will be terminated and a OK message will be recieved. <br/>If no call is found to be ongoing for the logged in user a 400 response with message “No call to hangup” will be recieved

 

Beskrivning

200: OK, eller ett beskrivande felmeddelande
400: Inget samtal att avsluta