METODER FÖR ATT INITIERA SAMTAL FRÅN EN ANVÄNDARE

Att kunna ringa direkt från ditt företagsprogram sparar inte bara tid utan minimerar också risken att ringa fel nummer. Med hjälp av bara en rad kod behöver du aldrig slå ett telefonnummer igen!

Hämta: https://admin.pingaway.se/api/dial/{number}

Startar ett samtal mellan den inloggade användaren och en annan telefon. Samtal initieras genom att först ringa upp den inloggade användaren, och vid svar kommer det angivna numret att ringas upp. Denna funktion är blockerad för användare utan en giltig licens för telefoni.


{

  “message”: “OK”

}

Exempel:

https://admin.pingaway.se/api/dial/087654321

This request will make the logged in user call the number 087654321.

https://admin.pingaway.se/api/dial/087654321?autoanswer=false

This request will force the logged in user to accept the incoming call before the number 087654321 is dialed.

Beskrivning

Message: OK, eller ett beskrivande felmeddelande.