FAQ

Röstbrevlåda

– För att ställa in din röstbrevlåda går du in i Ping appen och väljer Inställningar – Röstmeddelanden. Där kan du välja ljud för Upptaget eller Inget svar.

– Tryck på något av alternativen och spela in önskat meddelande. När du har döpt ditt röstsvar väljer du ditt nya röstsvar så det blir en bock framför namnet. Du kan spela in flera meddelanden om du vill kunna välja för olika tillfällen.

– Under Inställningar – Notiser väljer du hur du vill ta emot meddelanden från Röstbrevlådan. Du kan välja mellan SMS och Mail. Det går självklart bra att välja båda samtidigt.

Need a helping hand?

Tveka inte att kontakta oss

Kontakt