METODER FÖR ATT SKICKA SMS

Vårt API gör det också möjligt att skicka SMS direkt från datorn. Texten och numret kan väljas som avsändare. Att skicka SMS är ofta det snabbaste sättet att informera fältpersonal om något viktigt. Det finns heller inga begränsningar vad gäller hur många SMS som kan skickas. Inga extra fasta avgifter tillkommer, du betalar helt enkelt per skickat SMS.

Hämta: https://admin.pingaway.se/api/sms/{number}

Skickar ett SMS till ett telefonnummer från den inloggade användaren. Denna funktion är blockerad för användare utan en giltig licens för telefoni.


{

  “message”: “OK”

}

Exempel:

Hämta: https://admin.pingaway.se/api/sms/0701234567?message=hello

Parameter:

Number: Nummer till mottagare av SMS
Message: Meddelande som ska skickas

 

message: OK, eller ett beskrivande felmeddelande