FAQ

Vidarekoppla samtal med Pingaway

Du kan antingen vidarekoppla samtal som du har besvarat eller sätta upp automatisk vidarekoppling

Vidarekoppla besvarat samtal

  • Öppna upp Pingaway-appen och klicka på telefonluren bredvid kollegan som du vill koppla till.
  • Du kan välja att koppla direkt eller att göra en aviserad koppling.
  • Direktkoppling innebär att du som kopplar lämnar samtalet och det ringer hos personen du har kopplat tiill. Med aviserad koppling ringer du upp kollegan medans personen du skall koppla sätts på vänt. Svarar inte personen kan du gå tillbaka till samtalet (Avbryt och ta tillbaka samtalet). Kan personen du skall koppla till prata så kopplar du ihop samtalet (Slutför Överflyttning).

Automatisk vidarekoppling

Du kan sätta upp egna regler för när samtal skall vidarekopplas. Du kan välja att ett specifikt nummer skall kopplas vidare eller utefter vilken profil du har.
Vad skall hända med dina samtal när du är hemma sjuk, är på semester eller upptagen i möte?

  • Gå till inställning – inkommande samtal.
  • Vill du vidarekoppla samtalet när du är upptagen i telefon väljer du 3. Vid Upptaget – Vidarekoppla Till Nummer. Här kan du välja en kollega, en svarsgrupp eller friskriva valfritt nummer i SÖK. Du kan även göra samma för vid Ej Svar.
  • Tidsfördröjning styr hur länge det skall ringa innan vidarekoppling sker.
  • Vill du ställa in vidarekoppling på en profil klickar du först på profilen på samma sida och väljer Ej Svar eller Vid Upptaget.

Kom igång med Pingaway

Need a helping hand?

Tveka inte att kontakta oss

Kontakt