2022-05-03

Vi har samlat de vanligaste begreppen som förekommer i ”Kontaktcenter” världen – Vår plattform heter CoPing

 

Kikar ni efter en kontaktcenterlösning? Här är ordlistan som hjälper dig hänga med i alla facktermer.

Läs mer

2022-04-01

Förenkla för kollegor och öka kundnöjdheten med kunskapsbibliotek i Coping

 

För kundtjänster kan det vara svårt att hitta rätt information och att sätta tonen på de svar som företaget ger till sina kunder på alla avdelningar. Med hjälp av Pings kunskapsbibliotek får du ett redskap som löser problemet!

Läs mer

2022-04-01

Nu kan du använda Microsoft Teams plugin fullt ut i Ping 

Visste du att vi kan koppla ihop Microsoft Teams med Pingtelefoni?

Med Teamskoppling får du stöd för telefoni och Teamsappen blir en mjukvarutelefon i din dator och mobil. 

Läs mer

2022-04-01

Ta snabba dialoger direkt i chatten

Chatten är en central del i Ping. Den ingår alltid och finns alltid tillgänglig oavsett om man vill kommunicera direkt med en kollega, i grupper eller öppna forum.

Läs mer