Telefonilicenser för användaren

I licensen Ping Mobile 1 GB ingår 3000 externa samtalsminuter, sms eller mms per månad. I Ping Fixed ingår 3000 externa samtalsminuter. Interna samtal inom företaget är kostnadsfria för alla licenser. Licenser kan du flytta runt precis hur du vill, till exempel om en kollega börjar eller väljer att sluta. Du har dessutom möjlighet att lägga till användare gratis med Ping User. Personer med Ping User får tillgång till alla plattformar och kan chatta med kollegor.

Pings abonnemang ligger i Telias mobila nät i Sverige och stödjer frekvenserna 2G, 3G och 4G.

Jämför våra licenser

Tillgång på alla plattformar

Chatt

Profilstatus

Telefonkonferens

Kalenderintegration

Lookup

Röstbrevlåda

Fast telefoni

Fria samtal

Fria sms

Mobil telefoni + 1 GB data

PING USER
Chatt och tillgång till Ping-plattformen

Tillgång på alla plattformar: ✔️

Chatt: ✔️

Profilstatus: ✔️

Telefonkonferens: ✔️

Kalenderintegration: ✔️

Lookup: ✔️

Röstbrevlåda:

Fast telefoni:

Fria samtal:

Fria sms:

Mobil telefoni + 1 GB data:

Beställ

PING FIXED
Full Telefoni i Ping-app och Softphone

Tillgång på alla plattformar: ✔️

Chatt: ✔️

Profilstatus: ✔️

Telefonkonferens: ✔️

Kalenderintegration: ✔️

Lookup: ✔️

Röstbrevlåda: ✔️

Fast telefoni: ✔️

Fria samtal: ✔️

Fria sms: ✔️

Mobil telefoni + 1 GB data:

Beställ

PING FLEXIBLE 1 GB 
Data till fastpris med rörligt pris för SMS och samtal 

Tillgång på alla plattformar: ✔️

Chatt: ✔️

Profilstatus: ✔️

Telefonkonferens: ✔️

Kalenderintegration: ✔️

Lookup: ✔️

Röstbrevlåda: ✔️

Fast telefoni: ✔️

Fria samtal: 

Fria sms:

Röstbrevlåda: ✔️

Beställ

PING MOBILE 1 GB
 Data, Mobilsamtal och SMS till ett fastpris

Tillgång på alla plattformar: ✔️

Chatt: ✔️

Profilstatus: ✔️

Telefonkonferens: ✔️

Kalenderintegration: ✔️

Lookup: ✔️

Röstbrevlåda: ✔️

Fast telefoni: ✔️

Fria samtal: ✔️

Fria sms: ✔️

Mobil telefoni + 1 GB data: ✔️

Beställ

Jämför våra licenser

Tillgång på alla plattformar

Chatt

Profilstatus

Telefonkonferens

Kalenderintegration

Lookup

Röstbrevlåda

Fast telefoni

Fria samtal

Fria sms

Mobil telefoni + 1 GB data

PING USER
Chatt och tillgång till Ping-plattformen

Tillgång på alla plattformar: ✔️

Chatt: ✔️

Profilstatus: ✔️

Telefonkonferens: ✔️

Kalenderintegration: ✔️

Lookup: ✔️

Röstbrevlåda:

Fast telefoni:

Fria samtal:

Fria sms:

Mobil telefoni + 1 GB data:

Beställ

PING FIXED
Chatt och tillgång till Ping-plattformen

✔️

Chatt: ✔️

Profilstatus: ✔️

Telefonkonferens: ✔️

Kalenderintegration: ✔️

Lookup: ✔️

Röstbrevlåda: ✔️

Röstbrevlåda: ✔️

Röstbrevlåda: ✔️

Fria sms: ✔️

Mobil telefoni + 1 GB data:

Beställ

PING FLEXIBLE 1 GB 
Data till fastpris med rörligt pris för SMS och samtal 

 ✔️

Chatt: ✔️

Profilstatus: ✔️

Telefonkonferens: ✔️

Kalenderintegration: ✔️

Lookup: ✔️

Röstbrevlåda: ✔️

Fast telefoni: ✔️

Fria samtal: 

Fria sms:

Röstbrevlåda: ✔️

Beställ

PING MOBILE 1 GB
 Data, Mobilsamtal och SMS till ett fastpris

Tillgång på alla plattformar: ✔️

Chatt: ✔️

Profilstatus: ✔️

Telefonkonferens: ✔️

Kalenderintegration: ✔️

Lookup: ✔️

Röstbrevlåda: ✔️

Fast telefoni: ✔️

Fria samtal: ✔️

Fria sms: ✔️

Mobil telefoni + 1 GB data: ✔️

Beställ