Koppla ihop Salesforce med Pingaway

Effektivisera ert arbete genom att koppla ihop Salesforce med telefonin. Få all information om kunden under ett pågående samtal utan att behöva hoppa mellan plattformarna. 

För samman plattformarna och effektivisera arbetet för ert företag. Vi erbjuder två olika sätt att koppla ihop Salesforce med Pingaway, beroende på hur ni arbetar.
 
Salesforce CTI – För er som vill ringa och arbeta i Salesforce gränssnitt är detta helt rätt plugin. Undvik extra arbete genom att hoppa mellan plattformarna, stanna i Salesforce samtidigt som du får Pingaway´s fördelaktiga funktioner. Vi rekommenderar denna lösning till er som ringer många utgående samtal. T.ex. Säljteam som ofta har stor nytta av denna plugin.
 
Salesforce Contact Lookup – För er som vill ringa i Pingaway´s plattform men ändå få värdefull information från Salesforce vid inkommande samtal. Det innebär att du slipper manuellt söka efter telefonnumret i Salesforce under ett pågående samtal. Vi rekommenderar detta paket om man tar emot många inkommande samtal. T.ex. Kundservice eller användare som främst jobbar i Pingaway´s plattform.

Våra produkter och tjänster är flexibla och ska framförallt effektivisera arbetsplatsen. Därför kan man kombinera dessa plugins och helt styra det efter användare och avdelning.

Gladare kunder

Pingaway plugin med Salesforce visar den viktigaste kundinformationen under ett samtal, vilket bidrar till personligare och mer pålästa kundmöten.

Stärk ert team

Pingaway Salesforce-plugin gör att du slipper mycket av den tråkiga och manuella inmatningen som ofta behövs för att uppgifter ska hållas uppdaterade. Det ger er en effektivare arbetsdag med mindre frustration.

Effektivare arbetsdag

Med Pingaway för Salesforce behöver agenter inte längre byta mellan program under ett samtal. Detta sparar inte bara tid, utan låter dem även fokusera på vad som betyder mest: era kunder.

Skräddarsydd lösning

Våra produkter och tjänster är flexibla och ska framförallt effektivisera arbetsplatsen. Därför kan man kombinera dessa plugins och helt styra det efter användare och avdelning.

Vad krävs vid Salesforce CTI:

– För tjänsten ”CRM Integration” behöver användaren ha Pingaway Fixed eller Mobile licens. 
 
– Salesforce Paket; Enterprise.
 
– Bara kompatibelt med Salesforce Lightning-appar 
 
– Läs- och skrivåtkomst för följande standardobjekt: Account, Case, Contact, Lead, Task.
 

Installera Salesforce CTI 

1. Logga in i Pingaway´s Admin portal. 
2. Gå till App Directory och sök efter Salesforce CTI och följ instruktionerna. 
3. När installationen är klar lägger du till tjänsten “CRM integration” på alla användare som ska ha Salesforce CTI.
 

Vad krävs vid Salesforce Lookup:

– Du behöver ha tjänsten ”Contact Lookup”. 
 
– För att kunna installera Salesforce Contact Lookup behöver du säkerställa att ditt konto har godkänt API Aktiverad.
 

Installera Salesforce Lookup

1. Logga in i Pingaway´s Admin portal. 

2. Gå till App Directory och sök efter Salesforce Lookup och följ instruktionerna. 
 
3. När installationen är klar lägger du till tjänsten “Contact Lookup” på alla användare som ska ha den samt “Samtalswidget”.

Vill du veta mer?

Våra produkter och tjänster är flexibla och ska framförallt effektivisera arbetsplatsen. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.