Visste du att din Pingaway växel kan integreras med Microsoft helt utan kostnad? Om du använder Microsoft 365 och är trött på alla lösenord för olika tjänster. Är detta tjänsten för dig.

Visste du att din Pingaway växel kan integreras med Microsoft helt utan kostnad? Om du använder Microsoft 365 och är trött på alla lösenord för olika tjänster. Är detta tjänsten för dig.

Skapa nya växelanvändare från Microsoft Entra ID (tidigare Microsoft AD)

 

Skapa nya användare utifrån den information som finns i ert Microsoft Entra ID. Nya användare från Entra ID hamnar i onboarding formulär för snabb hantering. Slipp dubbelinmatning.

Hålla användarinformation uppdaterad

 

Den primära funktionen med ID-synken är att kontaktfälten för de synkade användarna uppdateras automatiskt utifrån det ni har i ert Entra ID. På så sätt behöver ni inte uppdatera era användares uppgifter i både Pingaway växeln och ert Entra ID.

Logga in via Microsoft Entra ID (SSO)

 

Pingaway användare kan använda samma inloggningsuppgifter för både sin Microsoftmiljö, Pingaway växeln och slipper ha separata lösenord för att logga in i växeln.

Pingaway telefoni

Pingaway är så mycket mer än bara en telefoniplattform

Läs mer