Publicerat 2022-04-01

Nu kan du använda Microsoft Teams plugin fullt ut i Pingaway 

 

Visste du att vi kan koppla ihop Microsoft Teams med Pingaway telefoni?
Med Teamskoppling får du stöd för telefoni och Teamsappen blir en mjukvarutelefon i din dator och mobil. 

Så här fungerar det för dig som användare
Vi kopplar in ditt fastnummer och mobilnummer så du kan besvara dina direktsamtal inne i Teamsappen. Du kan också ringa vanliga fasta och mobila telefonnummer direkt från Teams via samtalsfliken där du har dina kontakter. Med denna koppling ringer du över din datatrafik vilket frigör nya möjligheter vid t.ex. utlandsresor då du kan ringa över internet direkt i Teamsappen och kan spara in höga roamingkostnader som oftast förknippas med mobiltelefoni i utlandet.

När Teams och Pingaway är sammankopplade kan vi synkronisera din presence. D.v.s när man är upptagen i ett teamsmöte stängs även telefonen med talad hänvisning som uppger att man är upptagen i möte. Även när man pratar i telefon ser kollegorna att du inte är tillgänglig. Detta sparar tid och synliggör för kollegorna när man är tillgänglig.

För att stänga sin telefon ändrar man profilen i Teams så har man samma profil i hela Pingaways ekosystem av kommunikationstjänster.

För den som har onlinemöten finns nu även möjlighet att ringa in till ett teamsmöte och delta med en vanlig telefon.

Pingaway ger dig även tillgång till växelfunktioner som Talsvar och Kösystem som kan styras direkt från Teams. Detta innebär att du kan logga in i telefonköer, sköta bemanning av kösystem och få realtidsövervakning av dina kösystem.

Vill du veta mer om hur ni kan jobba med TEAMS,

Publicerat av Samuel Beckstrand, produktägare.

Kontakt

Puclicerat 2022-04-01

Nu kan du använda Microsoft Teams
plugin fullt ut i Pingaway 

 

Visste du att vi kan koppla ihop Microsoft Teams med Pingaway telefoni?
Med Teamskoppling får du stöd för telefoni och Teamsappen blir en mjukvarutelefon i din dator och mobil. 

Så här fungerar det för dig som användare
Vi kopplar in ditt fastnummer och mobilnummer så du kan besvara dina direktsamtal inne i Teamsappen. Du kan också ringa vanliga fasta och mobila telefonnummer direkt från Teams via samtalsfliken där du har dina kontakter.  Med denna koppling ringer du över din datatrafik vilket frigör nya möjligheter vid t.ex. utlandsresor då du kan ringa över internet direkt i Teamsappen och kan spara in höga roamingkostnader som oftast förknippas med mobiltelefoni i utlandet.

När Teams och Pingaway är sammankopplade kan vi synkronisera din presence. D.v.s. när man är upptagen i ett teamsmöte stängs även telefonen med talad hänvisning som uppger att man är upptagen i möte. Även när man pratar i telefon ser kollegorna att du inte är tillgänglig. Detta sparar tid och synliggör för kollegorna när man är tillgänglig.

För att stänga sin telefon ändrar man profilen i Teams så har man samma profil i hela Pingaways ekosystem av kommunikationstjänster.

För den som har onlinemöten finns nu även möjlighet att ringa in till ett teamsmöte och delta med en vanlig telefon.

Pingaway ger dig även tillgång till växelfunktioner som Talsvar och Kösystem som kan styras direkt från Teams. Detta innebär att du kan logga in i telefonköer, sköta bemanning av kösystem och få realtidsövervakning av dina kösystem.

Vill du veta mer om hur ni kan jobba med TEAMS,

Publicerat av Samuel Beckstrand, produktägare.

Kontakt

Ta snabba dialoger direkt i chatten

 

Chatten är en central del i Pingaway. Den ingår alltid och finns alltid tillgänglig oavsett om man vill kommunicera direkt med en kollega, i grupper eller öppna forum.

Läs mer

Förenkla för kollegor och öka kundnöjdheten med kunskapsbibliotek i Coping.

För kundtjänster kan det vara svårt att hitta rätt information och att sätta tonen på de svar som företaget ger till sina kunder på alla avdelningar. Med hjälp av Pingaways kunskapsbibliotek får du ett redskap som löser problemet!

Läs mer